Praktiske oplysninger

Høje Taastrup Seniorfotoklub holder møde en gang om måneden i sæsonen, og vi har planlagt fotomøder frem til sommerferien 2022 – de fordeler sig således med datoer og emner, som vi har stemt om:

 • 28. januar 2021:                 SJOVT/MÆRKELIGT
 • 18. februar 2021:               BELYSNING            
 • 25. marts 2021:                  SILHUET
 • 29. april 2021:                     GUL i CENTRUM
 • 27. maj 2021:                       SKYER
 • 30. september 2021:         STRAND, KYST & HAV
 • 28. oktober 2021:               SPEJLING
 • 25. november 2021:           RUSTIK OG RU
 • 27. januar 2022:                   ÅR på BAGEN
 • 17. februar 2022:                 TRÆER
 • 31. marts 2022:                    BLOMSTER
 • 28. april 2022:                      FUGLE
 • 19. maj 2022:                        LINIER, PÅ LINIE eller CIRKLER                      

 

Desuden har vi hver måned et FRIT EMNE, og vi må max. indsende 3 billeder til hver kategori.

I 2021 er der ingen aldergrænse på brug af billeder til månedens kategorier på grund af coronaen.

På vores fotomøder afholder vi fotokonkurrencer på emnerne og krydrer møderne med fotoøvelser, inspirerende indslag og udveksling af erfaringer.

Vi kommunikerer elektronisk med udsendelse af mødeindkaldelser med oplysninger om mødernes indhold og deadlines for indsendelse af billeder og afstemninger.

Billederne bliver indsat på vores hjemmeside, og vi har 2 dage til at kigge dem igennem, inden vi stemmer. På fotomødet bliver billederne vist på “storskærm” og kommenteret af fotografen samt krydret med kommentarer fra medlemmerne. Herefter bliver resultatet af afstemningen oplyst.  

Vores hensigt er, at vinderbillederne fra hver måned bliver indsat i en fotobog, som løbende bliver opdateret og udvidet med f.eks. vores fototure med ord og billeder samt udstillinger, aktiviteter og indslag. Indholdet i fotobogen skal fortælle om året i Høje Taastrup Seniorfotoklub.   

Fotoklubbens mødelokale ligger i Taastrup Kulturcenter, Poppel Allé 12, Taastrup og bliver holdt fra kl. 14.00-16.30. På skærmene i Kulturcentret kan man se, hvilket lokale vi benytter.

Vi er en demokratisk og social fotoklub, hvor alle beslutninger træffes i fællesskab. Vi skaber plads til hygge og socialt samvær – f.eks. på vores fælles fototure.

Medlemmerne deltager med forskellige forudsætninger/baggrunde og udstyr – og erfaringerne deler vi med hinanden.

Vores årlige kontingent for 2020 er fastsat til  250 kr.

Generalforsamlingen bliver holdt i starten af februar måned, og på generalforsamlingen bliver kontingentet fastsat for det kommende år med betalingsfrist senest ultimo februar.

Kig forbi på et af vores fotomøder og få yderligere oplysninger. 

Bestyrelsens sammensætning fra 1. maj 2020:

                      Formand:                                               Claus Dannevig Hanssen

                     Sekretær:

                      Kasserer:                                                Henning Rasmussen

Suppleanter:                                                               Susanne Lindholm Nielsen

                                                                                         Vagn Søgaard

Revisor:                                                                         Ole Sørensen

 

Under “kontakt os” har vi oplyst fotoklubbens kontaktpersoner