Generalforsamling

Generalforsamlingen er Fotoklubbens øverste myndighed.

Bestyrelsen indkalder med minimum 3 ugers varsel alle medlemmer til den årlige generalforsamling. Generalforsamlingen afholdes i 1. halvdel af februar måned.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalforsamlingen er Fotoklubbens øverste myndighed.

Bestyrelsen indkalder med minimum 3 ugers varsel alle medlemmer til den årlige generalforsamling. Generalforsamlingen afholdes i 1. halvdel af februar måned.