Indkaldelse

 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Høje Taastrup Seniorfotoklub

torsdag, den 11. februar 2021 kl. 12.00 i Taastrup Kulturcenter – Pejsestuen

(Generalforsamlingen er udskudt til torsdag, den 17. juni 2021 på grund af coronarestriktioner og afholdes i MEDBORGERHUSET/Store Sal)

Dagsorden:

 • Valg af dirigent
 • Valg af referent
 • Bestyrelsens beretning (bilag 1)
 • Fremlæggelse af fotoklubbens regnskab – alene revideret på kassebeholdningen (total revideret regnskab eftersendes) (bilag 2)
 • Indkomne forslag:
  • Forslag fra bestyrelsen:
   • Ingen aldersbegrænsning på billeder i 2021
   • Afsætte 1.000 kr. i budgettet til markedsføring af de aktiviteter, der er anført under forventningerne til 2021
   • Brug af fuldmagt til afstemninger på fotoklubbens generalforsamlinger – eksempel (bilag 3)
  • Forslag fra medlemmerne:
   • Ingen
  • Fastlæggelse af medlemskontingent:
   • Bestyrelsen foreslår, at kontingentet for 2021 opdeles, så 1. halvår er gratis og kontingentet for 2. halvår fastsættes til 125 kr./medlem til betaling 1. september 2021. Opkrævning bliver udsendt.
  • Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter til fotoklubbens bestyrelse:
   • Formand: Claus Dannevig Hansen er på valg – modtager genvalg
   • Bestyrelsessuppleant: Susanne Lindholm er på valg – modtager genvalg
   • Bestyrelsessuppleant: Vagn Søgaard er på valg – modtager genvalg 
  • Valg af revisor
   • Ole Sørensen er på valg – modtager genvalg

Modkanditater til de ledige poster bedes melde sig senest 1. februar 2021

Nuværende bestyrelse fortsætter, indtil valg kan gennemføres ved fysisk fremmøde

 • Eventuelt