Indkaldelse

Høje Taastrup Seniorfotoklub

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Høje Taastrup Seniorfotoklub

onsdag, den 9. februar 2022 kl. 12.00 i Taastrup Kulturcenter – Pejsestuen

Dagsorden:

 • Valg af dirigent
 • Valg af referent
 • Bestyrelsens beretning for 2021 (bilag 1)
 • Fremlæggelse af fotoklubbens regnskab – alene revideret på bankbeholdningen (bilag 2) – totalt revideret regnskab eftersendes 
 • Indkomne forslag:
 • Forslag fra bestyrelsen:
  • Ingen aldersbegrænsning på billeder i 1. halvår af 2022
  • Drøftelse om et logo til fotoklubben – hvor/hvornår har vi brug for det – i givet fald, hvem ønsker at medvirke/deltage i processen
 • Forslag fra medlemmerne:
  • Kommentering af vinderbilledet/vinderbillederne i begge kategorier (bilag 3a)
  • Kombinering af teori og praktik på temaemnerne (bilag 3b)
  • Gennemgang af teknikken på kameraet (bilag 3c)  
 • Fastlæggelse af medlemskontingent:
  • Bestyrelsen foreslår, at kontingentet i 2022 bibeholdes på 250 kr./år/medlem
 • Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter til fotoklubbens bestyrelse:
  • Kasserer: Henning er på valg – modtager genvalg
  • Sekretær: Birte er på valg – modtager genvalg
  • Suppleant: Susanne er på valg – modtager genvalg
  • Suppleant: Vagn er på valg – modtager genvalg
 • Valg af revisor:
  • Ole er på valg – modtager genvalg

 Modkanditater til de ledige poster bedes melde sig senest 1. februar 2022.

 •  Eventuelt