Årsberetning

 Bilag 1

Årsberetning for Høje Taastrup Seniorfotoklub 2019

Stiftelse af fotoklubben

Høje Taastrup Seniorfotoklub blev stiftet af tidligere medlemmer fra Ældre Sagens Fotoklub, fordi denne fotoklub ikke længere kunne leve op til medlemmernes forventninger fremadrettet.

Dette skete på en stiftende generalforsamling torsdag, den 3. januar 2019, hvor seniorfotoklubben blev stiftet i kommunalt regi, hvor medlemmerne så flere muligheder for fotoklubbens fremtidige virke.

Lanceringen

Vi præsenterede os i den lokale presse, hvor vi med ord og billeder fortalte om fotoklubbens arbejde og aktiviteter for at tiltrække flere seniorer i lokalområdet.

Denne kontakt blev fulgt op af indslag på vores nye facebookside og oprettelsen af vores egen hjemmeside.

Hjemmesiden skulle primært håndtere medlemmernes ønske om fotokonkurrencer og afstemningsresultater, men der kan man også finde alle relevante oplysninger om fotoklubbens virke, arbejde og aktiviteter.

Økonomi

På den stiftende generalforsamling blev det årlige kontingent fastsat til 200 kr./medlem til dækning af fotolubbens virke – heriblandt aktiviteter, tiltag og begivenheder m.m. Det 1. år vil altid være et forsøg på at tilgodese alle medlemmernes interesser inden for de økonomiske rammer. Vi fik oprettet en foreningskonto til registrering af fotoklubbens indtægter og udgifter.

Regnskabet viser fotoklubbens økonomiske dispositioner i året 2019.

Årets Aktiviteter/Tiltag

I februar måned fik vi mulighed for at besøge Poul Hansnæs i hans eget private hjemmestudie og tilegne os mere viden om kameraindstillinger, belysning og opstilling i forbindelse med portrætter. Hans lejlighed var indrettet som studie med alle til lejligheden nødvendige lysforhold, opstillinger og baggrundsvalg. Vi deltog i 2 hold og fik alle kam til håret med vores kameraindstillinger til disse forhold. Meget lærerigt og interessant indslag for medlemmerne.

Mange af medlemmerne havde behov for at finde nye egnede gratisprogrammer til erstatning for Picasa, som ikke længere bliver opdateret for til sidst helt udgår. Andre havde set længere frem, og et program som PhotoScape kunne sagtens erstatte picasa og mere til. Derfor blev vi undervist af Susanne i en workshop i Taastrup Kulturcenter i marts måned. Pæn tilmelding og et ønske om senere opfølgning.

Vi fik sat struktur på vores fotomøder og fordelt timerne på 2 fokusområder: fotokonkurrencer og fotoudfordringer. Vi besluttede, at:

Birte tager sig af de administrative og informative opgaver, der skal til for at bane vejen frem for medlemmernes interesser – først og fremmest fotokonkurrencerne, hvor alle har mulighed for at sende billeder ind til månedens tema og det frie emne – de bliver sat ind på hjemmesiden, hvorefter medlemmerne afgiver deres stemmer på den stemmeseddel, som følger med mødeindkaldelsen. Afstemningsresultatet bliver oplyst på fotomødet og efterfølgende sat ind på hjemmesiden.

Susanne tager sig af udfordringer og kreative løsninger ved at studere selve billedernes udseende: hun taler om billeder som dokument på tid og sted, vinkler, frø-eller fugleperspektiv, kameraindstillinger, mislykkede-slørede, bevægelser og meget, meget mere. For hende kan et billede fortælle mere end ord. Det er værd at dyrke noget mere, så fotografering bliver mere interessant og dybdegående.

Sidst men ikke mindst har vi vores halvleg, hvor Kulturcentrets Café frister med tilbud på kaffe og kager m.m. Her dyrker vi så de mere sociale interesser og relationer, som også er en vigtig faktor for fotoklubben – den skal vedligeholdes.

Sommerafslutningen var i år en sejltur på Bagsværd Sø med efterfølgende spisning i Restaurant GORDION i Lyngby. En dejlig sejltur med lidt vind i sejlene, men også solskin – dejlige billeder fik vi i hvert fald. Efter sejlturen gik vi til Restaurant GORDION, som ligger bag Lyngby Station. Her fik vi alle en fantastisk frokost efter eget valg og lidt til at skylle ned med. Mange havde valgt at tage bussen fra Høje Taastrup St. til Lyngby st., og efter frokosten tog vi bussen tilbage til Høje Taastrup St. og ønskede hinanden en rigtig god sommer.

Vi fik mulighed for at udstille vores billeder på Taastrup Bibliotek i uge 32 og 33. Vi ønskede at præsentere os i lokalområdet og vise, hvad vi kunne præstere/byde på. Temaet var ”Lidt af hver, for enhver smag”, og foldere blev uddelt på biblioteket om fotoklubbens arbejde og aktiviteter. Vi annoncerede på bibliotekets hjemmeside, i Lokalavisen, på Facebook og på vores hjemmeside. Efter sommerferien evaluerede vi forløbet af udstillingen – mange henvendelser på biblioteket og mange af vores medlemmer lagde vejen forbi – stor tilfredshed over hele linjen. I 2020 har vi fået tilsagn om at udstille på biblioteket igen i oktober/november – så nu kridter vi skoene på ny.

Undervejs i første halvdel af sæsonen havde vi talt om at indføre aldersgrænser for brug af billeder i vores fotokonkurrencer – efter sommerferien indførte vi ”ingen aldersgrænse for brug af billeder til månedens emne, men 1 år for billeder til frit emne.” Det står nu på vores mødeindkaldelser samt på hjemmesiden under ”Om klubben” – Praktiske oplysninger. Vi håber dermed at lokke flere medlemmer til at tage kameraet over skulderen og tage en tur ud i den danske natur eller måske deltage i forskellige arrangementer, som giver muligheder for at tage nogle helt specielle billeder af en helt speciel situation.

For at følge årets gang i Høje Taastrup Seniorfotoklub opdaterer vi løbende en fotobog på nettet, som vi efterfølgende i det nye år sender til fremkaldelse og får tilsendt i indbundet udgave. Medlemmer, som selv har lyst til selv at eje bogen, kan købe og bestille bogen, når vi sender den til fremkaldelse. Vinderbilleder fra årets fotokonkurrencer og billeder og tekst fra fototure, udstillinger og andre aktiviteter i årets løb vil være at finde i denne fotobog.

Vi fik også etableret en fødselsdagsoversigt, så vi løbende kan se, hvornår et medlem fylder rundt og/eller halvrundt fra 75 år. Det er vigtigt for klubben at fejre vores medlemmer, når de når hertil i livet. Vi er jo både en social og demokratisk fotoklub, som ønsker at værne om disse menneskelige værdier i vores liv.