Årsberetning

Årsberetningen for 2020                                                                               Bilag 1

Generalforsamlingen januar 2020

Vedtægtsændringer:

 • Generalforsamlingen afholdes først i februar måned – passer til regnskabets afslutning
 • Bestyrelsen består af: en formand, en kasserer og en sekretær. Bestyrelsen konstituerer sig selv
 • Det årlige kontingent betales senest ultimo februar måned
 • Kontingentet blev fastlagt til 250 kr./årligt i 2020

Årets aktiviteter

Planlagte aktiviteter:

  • Foredrag v/Steen Tørner i marts 2020
  • Udstilling af fotoklubbens billeder i okt./nov. 2020 på Taastrup Bibliotek
  • Workshops i juni og august 2020
  • Julehygge i starten af december 2020
  • Fototure

Ikke gennemførte aktiviteter:

  • Foredrag v/Steen Tørner – først udsat til oktober 2020 – men endnu engang udsat til 2021 på grund af coronasituationen
  • Udstillingen på Taastrup Bibliotek blev udskudt til 2021 på grund af faldende besøgstal på biblioteket grundet coronarestriktioner – især på 1. sal, hvor man ikke måtte sætte sig og læse avisen. Bestyrelsen havde planlagt en konkurrence blandt de besøgende borgere, men det faldt helt til jorden uden flere besøgende. Spild af tid og kræfter på en aktivitet, som skulle skærpe interessen for vores fotoklub.
  • Workshops i juni og august – den i august blev gennemført – dog med få deltagere fra klubben – igen coronasituationen
  • Fototure – forslag til Birkegårdens Haver – 4 personer mødte op – synd for et godt initiativ – men igen coronasituationen

Nye initiativer:

  • I sommer fik Claus D orientering om en bog om Frivillige Foreninger i Høje-Taastrup Kommune fra 1970-2020. Han kontaktede idémanden bag bogen og fik tilsendt yderligere materiale. Det førte til en fælles udtalelse fra bestyrelsen i Høje Taastrup Seniorfotoklub samt billeder som bidrag hertil. Når bogen til sin tid er færdigbehandlet og udgivet, kan man købe den – prisen kender vi ikke
  • Jule- og Nytårshilsen til klubbens medlemmer

Fotobogen 2020

 • På grund af coronaen er det begrænset, hvad vi kan fortælle om året 2020 med tekst og billeder – dog kan vi ændre på antallet af billeder, så vi indsætter flere billeder end normalt – workshopdagen i august med tekst og billeder samt tekst og billeder til brug for Bogen om Frivillige Foreninger i Høje Taastrup Kommune

Fotoklubbens økonomi

 • Den bliver gennemgået af vores kasserer Henning Rasmussen

Medlemsudvikling

 • Det er deprimerende at se på medlemslisten – den bliver kortere og kortere. Året har heller ikke inspireret til mange aktiviteter, og vores normale fotomøder med fotokonkurrencer er foregået virtuelt – ikke sammen, men hver for sig. Vi har forsøgt at gennemføre en dialog om månedernes billeder på mailkontakt – det gik ikke så godt i starten, men nu tror vi, at det fremover kan lykkes os at komme i dialog, hvis situationen ikke bliver bedre – men det håber vi jo alle på

FORVENTNINGER til 2021

 • Fotobogen 2020 bliver udarbejdet/behandlet så snart situationen tillader det
 • Vi vil arbejde på at få gennemført udstillingen på Taastrup Bibliotek i første halvår af 2021
 • Arrangementet med Steen Tørner i andet halvår af 2021
 • Vi vil satse på at afholde fysiske møder igen, så snart det er forsvarligt af hensyn til udviklingen af coronasituationen
 • Vi har brug for at få genoplivet det sociale samvær i fotoklubben – derfor satser vi på at genoptage fotoudflugterne, formentlig fra maj måned
 • Ligeledes planlægger vi workshops om kamerahåndtering i relation til emnerne: ”nærbilleder”, ”nattebilleder” og ”ting i fart”
 • Endelig vil vi fortsat overveje, hvordan vi kan tiltrække nye medlemmer til klubben – måske få produceret nogle ”flyers” med præsentation af vores fotoklub