Referat

Referat af generalforsamling i Høje Taastrup Seniorfotoklub

torsdag, den 9. januar 2020 i Taastrup Kulturcenter

 

 

Dagsorden

*Valg af dirigent                                       Verner

*Valg af referent                                      Berit

*Bestyrelsens beretning (bilag 1)

*Fremlæggelse af fotoklubbens reviderede regnskab til godkendelse

*Indkomne forslag            

*Fastlæggelse af medlemskontingent    

*Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter til fotoklubbens bestyrelse

* Valg af revisor

*Eventuelt

 

Generalforsamlingen var indkaldt rettidigt. 14 medlemmer deltog i mødet. Klubben har i øjeblikket 24 medlemmer.

 

Bestyrelsens beretning

Susanne takkede bestyrelsen og medlemmerne for et godt år.

Bestyrelsens beretning blev gennemgået og godkendt.

Kun et enkelt spørgsmål vedrørende fødselsdagsoversigten blev kommenteret. Bestyrelsen oplyste, at når et medlem fylder rundt og også halvrundt fra 75 år, betænker klubben medlemmet med en lille gave.

 

Fremlæggelse af fotoklubbens reviderede regnskab til godkendelse

Henning havde udsendt regnskabet til alle medlemmerne den 6. januar 2020 på mail.

Det reviderede regnskab blev gennemgået og efterfølgende godkendt.

Et spørgsmål om ansøgning af tilskud fra kommunen blev besvaret af Birte, som kunne oplyse, at hun tidligere har talt med kommunen i den forbindelse, men det kræver, at vi skal være underlagt Folkeoplysningsloven og derfor skal opfylde visse krav til regnskab og aktiviteter. Det kan ikke betale sig for en klub af vores størrelse.

Lokalet, vi bruger til fotomøderne, er stillet gratis til rådighed af kommunen, da vi som klub er registreret som ”Frivillig forening under Høje Taastrup Kommune”.

Indkomne forslag

Forslag fra bestyrelsen:

Vedtægtsændring af § 5: Generalforsamlingen:

Ændres til: Generalforsamlingen afholdes i 1. halvdel af februar måned.

Dette ønskes, fordi regnskabsåret går fra 1. januar til 31. december, og det næsten er umuligt at nå at have regnskabet klar til en generalforsamling tidligt i januar måned.

Forlaget blev godkendt.

 

Vedtægtsændring af § 7: Bestyrelsen:

Ændres til: Bestyrelsen består af 3 medlemmer: en formand, en kasserer og en sekretær. Bestyrelsen konstituerer sig selv.

Dette ønskes fordi, hvis formanden af en eller anden grund udtræder ud af bestyrelsen, så ønsker bestyrelsen ikke at en næstformand automatisk overtager rollen som formand. Bestyrelsen ønsker at have mulighed for at konstituerer sig selv, og derfor undgå titlen ”næstformand”.

Forslaget blev godkendt.

 

Vedtægtsændring af § 9: Fotoklubbens Drift:

Ændres til: Kontingentet betales senest ultimo februar måned.

Forslaget blev godkendt.

 

Forslag fra medlemmerne:

Berit: måske få en person fra en anden fotoklub eller en fotograf til at komme og fortælle os på et møde, hvordan de arbejder. Bestyrelsen modtager gerne forslag, hvis nogen kender nogen – eller har et interessant emne vi kan bruge til et møde.

Berit: måske bruge lidt tid i den 2. time på at tale om månedens vinderbilleder. Hvad gjorde at lige netop det billede er et vinderbillede. Vi blev enige om at prøve hvordan det fungerer, hvis personerne af vinderbillederne er til stede, og giver lov til at billederne kommenteres med ris og ros.

Claus L.: foreslog at fotoklubbens sommerudflugt dannede ramme om den efterfølgende måneds tema, så vi kunne diskutere og sammenligne resultaterne af de billeder, der tages på sommerudflugten – for at lære af hinanden. De medlemmer, der ikke har mulighed for at deltage i sommerudflugten, og derfor ikke kan sende billeder ind til den efterfølgende måneds tema, må så nøjes med at indsende billeder til det frie emne denne ene gang. Generalforsamlingen tilkendegav, at det var en god ide.

Susanne: vil fortsat gerne bruge 2. time til at vise billeder, som vi kan diskutere – hvad er godt og hvad er mindre godt, og hvad sker der med billedet, hvis det efterbehandles. Det kommende år vil hun fortsætte med at finde fotos, der forhåbentlig kan sætte gode diskussioner i gang og modtager gerne fotos fra medlemmerne til dette brug. Det kan være, at vi har et personligt foto, som vi gerne vil have respons på eller et foto, vi har set et eller andet sted – som er godt eller skidt … eller bare underligt.

Nogle medlemmer ønsker mere undervisning i Photoscape. Susanne vil gerne fortsat undervise i programmet, men det er mest hensigtsmæssigt, at det bliver på et andet tidspunkt end til de planlagte fotomøder, da ikke alle medlemmer bruger Photoscape til billedredigering.

 

Fastlæggelse af medlemskontingent

Henning oplyste at regnskabet balancerer meget tæt på nul lige nu, og det derfor vil være hensigtsmæssigt at hæve kontingentet fra 200 kr. til 250 kr. årligt.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

Henning udsender betalingsoplysninger med numre og beløb til alle medlemmer på mail – (den mail er i skrivende stund udsendt til alle medlemmer).

                     

Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter til fotoklubbens bestyrelse

Næstformand/sekretær:    Birte Bøttger blev genvalgt med applaus

Kasserer:                               Henning Rasmussen blev genvalgt med applaus

2 suppleanter:                      Claus Danevig blev genvalgt med applaus

                                                Vagn Søgaard blev genvalgt med applaus

 

Valg af revisor

Ole Sørensen blev genvalgt med applaus

 

Eventuelt

Udstilling på Taastrup bibliotek til efteråret:

Claus L. har talt med et trykkeri, som gerne vil printe vores billeder til udstillingen. Det er laserprint til 10 kr. pr. print uanset om det er A4 eller A5-størrelse. Det er et godt tilbud, som vi gerne vil arbejde videre med. Betingelsen er, at trykkeriet modtager de biller de skal printe i en opløsning, så det er muligt at printe billederne i A4 eller A5. Alle billederne skal samles på en USB-nøgle, og Claus tilbød, at han gerne ville køre til trykkeriet med USB-nøglen og få de printede billeder med retur.

Aftalen er, at medlemmerne må sende 1 til max 5 billeder til Birte. Billeder skal vi selv prioritere på forhånd. Bestyrelsen vælger mellem de prioriterede billeder, der kan/skal med på udstillingen, da der er begrænset plads på biblioteket. Birte skal have de prioriterede billeder senest på fotomødet i april måned. Billederne må ikke minimeres, men sendes som de er, for at være sikker på, at billederne kan printes i A4 format, så de passer til de passepartouter, som Fotoklubben har indkøbt.

Hvis der er nogle medlemmer, der har egne passepartouts, de gerne vil bruge til udstillingen, så skal de medbringes til fotomødet i april måned. Birte udsender information til alle medlemmer, når tiden nærmer sig.

Bent oplyste, at et A4-format er 210×297 mm.

Medlemslisten:

Der blev spurgt til vores medlemsliste, og Birte lovede at sende en opdateret udgave til medlemmerne (er sket i skrivende stund). Medlemsnummeret fremgår også af medlemslisten.

 

 

Glostrup, den 11. januar 2020

Referent:       Berit Kløcker Petersen