Referat

 

Referat af den stiftende generalforsamling for Høje Taastrup Seniorfotoklub

                      torsdag den 3. januar 2019 i Taastrup Kulturcenter

 

Dagsorden

*Valg af dirigent                                       Verner

*Valg af referent                                      Berit

*Registrering af fremmødte                  16 kommende medlemmer deltog i mødet

*Valg af stemmetæller                            Erhard

*Gennemgang af vedtægter

*Fastsættelse af kontingent                    

*Afstemning om vedtægter                    

*Valg af bestyrelsesmedlemmer

                      Formand:                              Susanne Lindholm Nielsen – på valg

                      Næstformand/sekretær:   Birte Bøttger – på valg

                      Kasserer:                               Henning Rasmussen – på valg

*Valg af 2 suppleanter

til bestyrelsen:                                            Claus Dannevig – på valg

                                                                       Vagn Søgaard – på valg

*Valg af revisor:                                        Ole Sørensen – på valg

*Eventuelt

 

Indkaldelse og UDKAST til vedtægter for Høje Taastrup Seniorfotoklub var udsendt til alle kommende medlemmer i god tid før dette møde.  

 

 Gennemgang af vedtægter

Vedtægter for Høje Taastrup Seniorfotoklub blev gennemgået punkt for punkt.

 • 1 – Foreningens navn Høje Taastrup Seniorfotoklub blev godkendt
 • 2 – Foreningens hjemsted – er Høje Taastrup kommune
 • 3 – Foreningens formål – efter et par kommentarer, som dog ikke førte til ændringer, blev § 3 vedtaget.
 • 4 – Medlemskab – efter lidt diskussion vedr. udmeldelse blev § 4 godkendt uden ændringer.
 • 5 – Generalforsamlingen – efter et par kommentarer, som dog ikke førte til ændringer, blev § 5 vedtaget.
 • 6 – Ekstraordinær generalforsamling – vedtaget. Der var ingen bemærkninger til § 6
 • 7 – Bestyrelsen – der var enighed om, at 3 personer i bestyrelsen var et passende antal til en forening af denne størrelse, og det er bestyrelsen, der fordeler posterne mellem sig. § 7 blev vedtaget uden ændringer.
 • 8 – Regnskab/økonomi – der var ingen bemærkninger til § 8
 • 9 – Fotoklubbens Drift – Bestyrelsen vil tilstræbe at afholde den årlige generalforsamling en torsdag i første halvdel af januar måned. En bemærkning om at det årlige kontingent skal betales senest den 31. januar blev tilføjet til § 9.
 • 10 – Aftaleret – der var ingen bemærkninger til § 10
 • 11 – Vedtægtsændringer – blev godkendt uden bemærkninger
 • 12 – Opløsning af fotoklubben – ingen bemærkninger til § 12

 

Fastsættelse af kontingent

Henning fortalte lidt om de udgifter, der er i forbindelse med oprettelse af en forening, og han havde lavet et lille budget, som han læste op.  Han oplyste blandt andet om priserne på betalingskort/hævekort hos et par banker, og Birte oplyste, at hun forventer at drift af vores kommende hjemmeside koster ca. 300 kr. om året. Udgifter til en fotobog, vingaver til eksterne foredragsholdere, udgifter til kopier/blækpatroner/kontorartikler og evt. lidt forplejning til den årlige generalforsamling, blev også nævnt. Resultatet af afstemningen om det årlige kontingent blev, at 12 personer stemte for 200 kr., og 4 personer stemte for 250 kr. Et årligt kontingent på 200 kr. blev derefter vedtaget.

Afstemning om vedtægter

Vedtægterne for Høje Taastrup Seniorfotoklub blev enstemmigt vedtaget.

Birte har den 4. januar sendt en mail til alle med de godkendte vedtægter og en ny medlemsliste.

Valg af bestyrelsesmedlemmer

Formand:                            Susanne Lindholm Nielsen blev valgt med applaus

Næstformand/sekretær:  Birte Bøttger blev valgt med applaus

Kasserer:                             Henning Rasmussen blev valgt med applaus

2 suppleanter:                    Claus Danevig blev valgt med applaus

                                              Vagn Søgaard blev valgt med applaus

Revisor:                               Ole Sørensen blev valgt med applaus

 

Eventuelt

Hvordan indbetales kontingentet?  Henning oplyste, at der udsendes et kontonummer til alle, straks efter oprettelsen af en foreningskonto.

Medlemsnumre: Alle medlemmer får et nummer. Der er nu påført medlemsnumre på den nye medlemsliste, som Birte sendte ud den 4. januar 2019.

Lokale til møderne:  Pejsestuen er reserveret til vores planlagte møder frem til sommerferien, og bestyrelsen arbejder på, at vi også fremover kan holde fotomøder i Pejsestuen.

Oprettelse af ny hjemmeside: Hvis er er nogen, der gerne vil være med til at oprette den nye hjemmeside, så kontakt Birte.

Forslag til indhold, aktiviteter og fototure:  Kontakt gerne bestyrelsen, hvis du har forslag til emner til fotomøderne eller til fototure.  Følgende forslag til ture blev nævnt på mødet her:

Birkegårdens Haver – ligger mellem Slagelse og Kalundborg

Sporvejsmuseet ved Skjoldnæsholm (Ringsted)

Besøg i et fotostudie, hvor vi kan se/lære, hvordan man tager portrætfotos

Bag kulisserne på et dansk teater

Undervisning af fotoprogrammet PhotoScape – i etaper

Fotobog – indhold, udseende/opsætning m.m. (opstart)

Udstilling – måske på biblioteket til at starte med. Kommunen er villig til at give os ”plads”

Foredrag/indlæg

I pausen tog vi et billede af de kommende medlemmer, som deltog i Den Stiftende Generalforsamling – det skal det i glas og ramme

Den valgte Bestyrelse og suppleanter holder møde torsdag, den 10. januar 2019 kl. 14.00 hos Birte Bøttger, Søndertoften 118, 2630 Taastrup

Glostrup, den 5. januar 2019

Referent:      Berit Kløcker Petersen