Referat

 

Referat fra generalforsamlingen for 2020

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Høje Taastrup Seniorfotoklub

torsdag, den 11. februar 2021 kl. 12.00 i Taastrup Kulturcenter – Pejsestuen

(Generalforsamlingen blev udskudt til torsdag, den 17. juni 2021 fra kl. 12.00-16.30 på grund af coronarestriktioner og afholdt i MEDBORGERHUSET/Store Sal)

Dagsorden:

 • Valg af dirigent: Vagn
 • Valg af referent: Birte
 • Bestyrelsens beretning (bilag 1)
 • Fremlæggelse af fotoklubbens regnskab – alene revideret på kassebeholdningen (total revideret regnskab eftersendes) (bilag 2)
 • Indkomne forslag:
  • Forslag fra bestyrelsen:
   • Ingen aldersbegrænsning på billeder i 2021
   • Afsætte 1.000 kr. i budgettet til markedsføring af de aktiviteter, der er anført under forventningerne til 2021
   • Brug af fuldmagt til afstemninger på fotoklubbens generalforsamlinger – eksempel (bilag 3)
  • Forslag fra medlemmerne:
   • Ingen
  • Fastlæggelse af medlemskontingent:
   • Bestyrelsen foreslår, at kontingentet for 2021 opdeles, så 1. halvår er gratis og kontingentet for 2. halvår fastsættes til 125 kr./medlem til betaling 1. september 2021. Opkrævning bliver udsendt.
  • Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter til fotoklubbens bestyrelse:
   • Formand: Claus Dannevig Hansen er på valg – modtager genvalg
   • Bestyrelsessuppleant: Susanne Lindholm er på valg – modtager genvalg
   • Bestyrelsessuppleant: Vagn Søgaard er på valg – modtager genvalg 
  • Valg af revisor
   • Ole Sørensen er på valg – modtager genvalg

Modkanditater til de ledige poster bedes melde sig senest 1. februar 2021

Nuværende bestyrelse fortsætter, indtil valg kan gennemføres ved fysisk fremmøde

 • Eventuelt

 

Formanden bød velkommen til en længe ventet generalforsamling for 2020, hvor 13 medlemmer deltog. Klubben har i øjeblikket 17 medlemmer. Det var det første fysiske møde i over 1 år, hvor coronaen var årsagen til, at alt socialt samvær ikke længere foregik sammen, men hver for sig – gensynsglæden var stor.

Vi havde en dagsorden for generalforsamlingen tilbage fra januar 2021.

Vagn meddelte som dirigent, at generalforsamlingen var rettidigt og lovligt indkaldt. Herefter sørgede han for, at vi kom igennem dagens punkter.

Bestyrelsens beretning

Claus D gennemgik årsberetningen på følgende punkter:

Aktiviteter:

 • Steen Tørners fotoindlæg er efterhånden blevet udskudt et par gange, men nu har han lovet at stille op igen til vores fotomøde den 28. oktober – det glæder vi os til – besøg gerne hans hjemmeside på dette link: https://steentorner.dk/
 • Fotoklubbens udstilling på Taastrup Bibliotek – som også er udskudt fra sidste år – finder sted i ugerne 38 og 39 – sidst i september/først i oktober. Billederne blev udprintet og sat i passepartouter sidste efterår og derfor klar til opsætning. I forbindelse med udstillingen kan besøgende stemme på deres favoritbillede ved at sende en SMS til os – så trækker vi lod mellem stemmerne og den heldige vinder får direkte besked og modtager sit favoritbillede i passepartout. Billederne bliver derfor i år nummererede til formålet.
 • Som frivillig forening i Høje Taastrup Kommune har vi sammen med andre foreninger i kommunen bidraget med tekst og billeder om fotoklubbens historie, arbejde og aktiviteter til en Bog om Frivillige Foreninger i perioden fra 1970-2020. Indtil videre har vi intet hørt fra personerne bag bogen, så vi ved ikke, hvor langt de er nået. I hører nærmere
 • Vi har forsøgsvis afsat en mødedag i juni og august måned med workshops, hvor vi normalt ikke holder klubmøder med fotokonkurrencer, da mange er på ferie. Derfor besluttede vi på disse dage at gå i detaljer med brug af kameraer og forsøge at få nye vinkler og andet fokus på vores billeder – hjælpe hinanden på vej frem. Den første workshop blev holdt i juni 2020 i Kulturcentrets område – det er noget vi alle kan have glæde af – alle kan være med, og emnet for workshoppen i august måned: Nærbilleder.
 • En fototur til Birkegårdens Haver blev gennemført i juni 2020 med 4 deltagere – et godt initiativ – men med få deltagere igen på grund af coronarestriktioner. Vi har besluttet, at billeder fra sommerudflugten 2021 bliver indsat på vores hjemmeside som et selvstændigt tema i august måned, så I kan stemme på jeres favoritter. Til workshoppen den 26. august viser vi så først billederne fra sommerudflugten og afslører afstemningsresultatet. Vi har fået sponseret 2 fotobøger, som bliver udloddet som præmier til billeder fra sommerudflugten. Bøgerne blev vist på generalforsamlingen. Det betyder også, at emnet ”Billeder fra sommerudflugten ” udgår som fotoemne i september, og resten af sæsonens fotoemner rykker en måned op. Ny liste over sæsonens fotoemner bliver fremsendt til jer. Resten af workshoppen fortsætter med emnet: nærbilleder

 

Fremlæggelse af fotoklubbens regnskab

Henning fremlagde regnskabet – ingen bemærkninger hertil.

Vi har en fødselsdagsoversigt, som udløser et gavekort – i marts 2020 fyldte Finn 75 år og i samme måned, men i 2021 fyldte Ivan også 75 år. De deltog begge på generalforsamlingen og fik udleveret deres gavekort af Henning under klapsalver og lykønskninger

 Indkomne forslag fra Bestyrelsen

 • Ingen aldersbegrænsning på brug af billeder i 2021 – det blev godkendt
 • Afsætte 1.000 kr. om året i budgettet til markedsføring af forventede aktiviteter – det blev godkendt
 • Brug af fuldmagter ved afstemning på fotoklubbens generalforsamlinger – det blev godkendt

Indkomne forslag fra medlemmerne

Ingen

Fastlæggelse af medlemskontingent

Bestyrelsen forslår, at kontingentet for 2021 opdeles, så 1. halvår er gratis og kontingentet for 2. halvår fastsættes til 125 kr./medlem til betaling 1. september 2021. Opkrævning bliver udsendt i 1. halvdel af august måned 2021 – det blev godkendt

Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter til fotoklubbens bestyrelse

Formand:                                Claus Dannevig er på valg – modtager genvalg – blev genvalgt med applaus

Bestyrelsessuppleant:       Susanne Lindholm er på valg – modtager genvalg – blev genvalgt med applaus   

Bestyrelsessuppleant:       Vagn Søgaard er på valg – modtager genvalg – blev genvalgt med applaus

Revisor:                                 Ole Sørensen er på valg – modtager genvalg – blev genvalgt med applaus

 

Eventuelt:

I 2020 fik vi et nyt medlem – Preben Knudsen – som her præsenterede sig selv. Han var nu gået på pension efter et arbejdsliv i bankverdenen. Han ønskede at uddybe sin interesse for at fotografere og dykke mere ned i fotoområdet – billeder helst uden redigering – dog beskæring og opretning. Vi bød ham velkommen og håber han bliver tilfreds med sit medlemskab.

Claus L udtrykte utilfredshed med projektorernes gengivelse af vores billeder i lokalerne i Kulturcentret. Vi har flere gange rettet henvendelse til kontoret for at få den ønskede kvalitet ved fremvisning, uden resultat. Derfor tilbød han at kontakte kommunen med henblik på en kalibrering af projektorerne – godt initiativ.

Birte satte ord på Jørgens død, som var afslutningen på en sygdom, som Jørgen ikke ønskede behandling for. Han ønskede ingen opmærksomhed i forbindelse med sin død – kun fra familiens side. Jørgen var medlem af fotoklubben helt tilbage fra starten og deltog aktivt på fototure sammen med Lene – han var også klubbens kasserer, inden vi blev en frivillig forening i kommunalt regi med vedtægter og kontingentbetaling. Jørgen var en person med humor – han efterlader et tomrum og vil blive savnet.   

I coronaperioden holdt vi liv i vores fotoklub ved at afholde virtuelle månedlige fotokonkurrencer, hvor vi fortsatte med at indsende billeder til fotoemnerne. De blev indsat på vores hjemmeside, hvorefter vi stemte på vores favoritbilleder som normalt. Afstemningsresultatet blev oplyst i en mail, og fra denne mail kunne vi kommentere egne og andres billeder, stille spørgsmål og få svar – så kunne alle følge med i dialogen. Palle  udtrykte glæde ved denne form, da vi ellers ikke kommunikerede sammen – al begyndelse er dog svær, men fungerede da. Nu tror og håber vi, at fysiske møder igen bliver aktuelle, når vi starter op igen til august efter sommerferien.

Fotobogen er også et hængeparti, som Claus L og Birte tager hul på i juli måned.

Claus L foreslog – hvis der var stemning for det – at han kontaktede Lokalhistorisk Arkiv/Blåkildegaard. De ligger inde med rigtig mange gamle billeder fra steder rundt omkring i Høje Taastrup Kommune – måske vi som fotoklub i kommunen måtte tage/få kopier af nogle af de gamle steder og tage billeder af de samme steder i dag. Herefter kunne vi måske sammen udstille før og nu billeder af stederne – Det var der stemning for.

Med hensyn til fotoklubbens sommerudflugt her i sommer var der bred enighed om, at en fototur til ZOO lige var sagen – der er virkelig mange motiver, som passer til sæsonens fotoemner.

Derfor får I her 3 datoer:

Torsdag, den 22. juli 2021

Torsdag, den 29. juli 2021

Torsdag, den 5. august 2021

Fortæl mig hvilke dage, I kan deltage – antal personer – ønsker I spisning

Meld venligst tilbage senest 11. juli 2021

 

Det var så afslutningen på den officielle del af generalforsamlingen.

Vagn takkede for god ro og orden.

Så gik vi over til den mere sociale og uformelle del af generalforsamlingen

 FROKOST

Vi blev simpelthen forkælet med godt smørrebrød med øl og vand samt kaffe og kage.

Snakken gik lystigt efter den lange periode med mangel på socialt samvær – det var en fornøjelse.

Da alle var mætte og tilfredse gik vi hver til sit.

RIGTIG GOD SOMMER TIL JER ALLE