Ophavsretsloven

Ophavsretsloven

Vi har alle ophavsret til vores egne billeder – så længe vi ikke videregiver dem. Det samme gælder også for kunstnere og deres kunstværker – de har ophavsrets over deres kunstværker så længe de lever. Selv efter deres død overgår ophavsretten til deres arvinger i 70 år. Et eksempel er ”Den Lille Havfrue”.

Du må gerne tage billeder af Den lille Havfrue, dog kun til eget brug – du må ikke videregive/offentliggøre dem uden samtykke fra den/de personer, som har ophavsretten.

Straframmen her kan være enten:

Erstatning/Vederlag
Bøde
Fængselsstraf i op til 1½ år

Som fotograf er det meget svært at undgå ikke at tage billeder af noget, som er beskyttet af ophavsretten. Man må derfor benytte sin sunde fornuft og tænke over, hvor stort det ophavsretligt beskyttede værk fylder i billedet. Er det meget, skal man nok genoverveje, om man skal offentliggøre det.

For at undgå at komme i klemme i forhold til ophavsretsloven, skal man indhente samtykke. Det er her vigtigt, at der er klarhed om, hvad samtykket omfatter og hvad fotografen må bruge billederne til.