Straffeloven

Straffeloven
Hvis du er i besiddelse af et billede af en andens private forhold eller billeder, som åbenbart ikke er tiltænkt offentligheden, er det strafbart at vise disse billeder offentligt. Billeder kunne f.eks. være personer i intime eller private situationer.

Overtrædelse af disse forhold på et ikke-tilgængeligt sted straffes med bøde eller fængsel i op til 6 måneder. De samme regler gælder, hvis man iagttager personer ved hjælp af kikkert eller andet apparat på disse steder.

Dette gælder også ved videregivelse af billeder og meddelelser, der vedrører en afdød person.

Straffen kan stige til fængsel i indtil 3 år, hvis videregivelsen har særligt skærpende omstændigheder.