Persondataloven

Persondataloven

Billeder i dag bliver taget elektronisk. Det betyder med andre ord, at når et billede ligger på en computer, er den omfattet af persondataloven, da et billede kan være data om en person.

Spørgsmålet som opstår er, hvornår er der tale om et billede af en person?

Datatilsynet, som er øverste myndighed på området, sondrer mellem to typer billeder: Portrætbillede og situationsbillede.

Et portrætbillede er et billede direkte af et ansigt på en person, hvor denne person er i fokus. Som eksempel kan nævnes et bestilt portrætbillede eller et klassefoto. Et sådant billede kræver samtykke fra personen, som der er taget billede af. Hvis der er flere på billedet, skal der indhentes samtykke fra hver eneste.

Et situationsbillede er det modsatte; ingen personer er i fokus, og det mest relevante er selve situationen.

Som eksempel kan nævnes et billede af en person på vej ud af en butik eller et billede af en masse børn på en legeplads. I dette tilfælde er der ikke tale om elektronisk persondata, hvorfor der ikke kræves samtykke.

Man skal dog være opmærksom på, at det er en konkret vurdering, hvorvidt der er tale om et portrætbillede eller situationsbillede – det er en konkret vurdering i de enkelte sager.

Du må heller ikke udstille billeder eller videoer fra overvågningskameraer og/eller skjult kamera.