Markedsføringsloven

Markedsføringsloven

Markedsføringsloven beskytter personer mod erhvervsvirksomheders brug af personer i reklamemæssig sammenhæng – uden samtykke. Det gælder både for kendte personer og almindelige borgere.

Hvis man tager et billede af en person, og man derefter vælger at benytte sig af billedet i erhvervsmæssig sammenhæng, er der tale om en tilsidesættelse af god markedsføringsskik.

Straffen for at tilsidesætte god markedsføringsskik er betaling af erstatning efter de almindelige erstatningsretlige regler, hvilket ofte er det tab man har lidt.